Ngủ nhờ nhà cô giáo độc thân Natsume Iroha nói về cậu học trò số hưởng và cô giáo xinh đẹp, hôm nay Natsume Iroha cho cậu học trò về nhà của mình chơi và rồi cứ thế đêm đó cậu ta đòi ngủ lại nên cô không thể nào từ chối, đêm đó Natsume Iroha đang ngủ thì bị cậu học trò lẻn vào đè ra địt mà cô không hề chống cự.

Ngủ nhờ nhà cô giáo độc thân Natsume Iroha

Ngủ nhờ nhà cô giáo độc thân Natsume Iroha

Ngủ nhờ nhà cô giáo độc thân Natsume Iroha